PO DIFA

KRAJ

Škofja Loka

LETO IZVEDBE

2018

TIP OBJEKTA

Poslovni

INVESTITOR

DIFA d.o.o.

OPIS DELA

Novogradnja proizvodnih hal ter obnova upravne stavbe v Škofji Loki.

Osnovna konstrukcija novih poslovnih hal so prefabricirani armiranobetonski elementi za katere se je pripravilo čašaste ter pasovne temelje. V hali se je realiziralo industrijske tlake z uporabo tehnologije neskrčljivih betonov (brez dilatacij).

Upravna stavba se je dozidala ter nadvišala, vgrajeno je bilo Alu stavbno pohištvo. Vse predelne stene in stropovi so izdelani suhomontažno. Fasada je toplotno izolirana ter obdana s kompozitnimi Alu ploščami.

PODOBNI PROJEKTI