GRADBENIŠTVO

GRADIMO PAMETNO

DO KAKOVOSTNIH STAVB PRIDEMO SAMO S PREMIŠLJENO IN DOSLEDNO IZVEDBO

Čeprav je gradnja ena izmed najstarejših človeških dejavnosti, zahtevata razvoj novih tehnologij in predpisov vsak dan bolj podkovane strokovnjake. Ti so sposobni prisluhniti željam in potrebam naročnika, ter mu ponuditi najboljšo pot do uresničitve njegovih načrtov. Učinkovito izvedbo lahko ponudi le uigrana ekipa.

V podjetju Semago imamo 15 let izkušenj tako z različnimi tipi novogradenj kot s prenovami starih objektov. Od ustanovitve naprej ponujamo celovit pristop h gradnji. Od svetovanja strankam pred začetkom, izdelave idejnih zasnov in izvedbenih načrtov do izvedbe grobih gradbenih, inštalaterskih in obrtniških del ter finalizacije objekta.

PODROČJA GRADBENIŠTVA

ČE ZAČENJATE NA NOVO, ZAČNITE TAKO KOT JE TREBA!

Gradimo vse – od nadstreška do hidroelektrarne. Naša tehnična podkovanost nam omogoča, da se spoprimemo tudi z najbolj zahtevnimi lokacijami in programi.

V Semagu smo ponosni na to, da vsaki stranki nudimo celosten in oseben pristop. Skupaj z vami identificiramo potrebe in želje, s skrbnim pregledom lokacije pa ugotovimo kaj so zunanje zahteve projekta, naj gre za prostorske predpise, geomehanske pogoje ali značilnosti predvidenega programa. Prednosti takega pristopa so najbolj razvidne pri novogradnjah. Pri posegih v obstoječe objekte, so določena presenečenja neizogibna, a kadar začenjate na sveže, želite da vse teče gladko in po načrtih.

Iz 15 let izkušenj smo se naučili, da je za naročnika najboljša pot do čim bolj brezskrbne gradnje tista, pri kateri lahko dobi vse storitve in informacije na enem naslovu ter na tem modelu zasnovali našo poslovno filozofijo – vse pod eno streho.

NOVO ŽIVLJENJE ZA VAŠ OBJEKT.

Posegi za obstoječe objekte so pogosto veliko bolj zahtevni kot gradnja novih. Po tehnični plati zahtevajo skrben preudarek predvidenih posegov, po estetski pa upoštevanje značaja stavbe in njenih kakovostnih elementov ter arhitekturne tipologije okolice. Pred začetkom del zato vedno podrobno preverimo obstoječe stanje stavbe, konstrukcijskih elementov, hidro in termo izolacije, napeljave ter stavbnega pohištva. Na osnovi izkušenj vam lahko nato predlagamo najbolj smiseln pristop k prenovi.

Posege v stare objekte delimo v dve glavni kategoriji – sanacije in adaptacije.

Sanacije so vsi posegi s katerimi rešujemo težave, ki so nastale zaradi obrabe materialov, napačnega ali zastarelega načrtovanja in sprememb v okolju. Posedanje objektov, razpoke v konstrukciji, vdori vlage ali poškodbe betona so vse težave, ki sodijo med sanacijska dela.
Pogosta napaka, ki se pojavlja pri sanacijah, je le površinsko ali posamezno odpravljanje teh težav. V Semagu zato vsak posamezen primer preučimo v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki s tega področja, odkrijemo vse vzroke nastalih sprememb na objektu ter podamo tehnologijo sanacije, ki jo nato apliciramo na teren.

Primeri tovrstnih posegov so:

 • AB razbremenilne plošče nad stropniki
 • Hidroizolacije starih zidov
 • Hidroizolacijski premaz estriha
 • Kampadno podbetoniranje
 • Obbetoniranje temeljev in sanacija fasade
 • Ojačitev lesenega stropa
 • Ojačitev podpornega zidu
 • Popotresna sanacija objekta
 • Sanacija fasade
 • Sanacija hidroizolacije ravne strehe
 • Sanacija kletnega zidu
 • Tesnenje razpok v betonu

Adaptacije so vsi posegi s katerimi objekt prilagajamo novim zahtevam uporabnikov. Morda želite spremeniti bivalni prostor v poslovni ali obratno, povezati več prostorov v enega, povečati steklene površine ali samo prestaviti instalacije. Čeprav so večinoma enostavnejše od sanacij, adaptacije pogosto zahtevajo posege v nosilno konstrukcijo objekta in spremembe namembnosti, ki po slovenski zakonodaji zahtevajo ustrezno dokumentacijo – gradbeno dovoljenje.
Ne glede na tip in obseg adaptacije vam naša strokovna ekipa lahko odgovori na vsa vprašanja, pripravi celostno rešitev, uredi vso zahtevano dokumentacijo in na koncu tudi izvede vsa potrebna gradbena in obrtniška dela.

CELOVITA PROJEKTANTSKA STORITEV OD IDEJE DO GRADNJE

Kakovostno, premišljeno in podrobno pripravljena projektna dokumentacija je ključ do učinkovite, ekonomične in brezskrbne izvedbe vsakega projekta. Večina zapletov pri realizaciji izhaja iz pomanjkljive ali nedosledno pripravljene le-te. Iz izkušenj smo se naučili, da najboljši rezultati nastanejo kadar projektanti in izvajalci sodelujejo že od samega začetka. V Semagu vam zato poleg izvedbenih ponujamo tudi načrtovalske storitve v sodelovanju s priznanimi arhitekti s katerimi že dolgo sodelujemo in tako tvorimo utečen proces. S tem si zagotovite, da bo vaša vizija realizirana natančno in učinkovito od prve skice do zadnjega detajla. Obenem vam s tem integriranim postopkom omogočimo tudi popoln nadzor nad stroški izvedbe in se tako izognemo nepotrebnimi dodatnimi deli ter prekoračitvi ocenjene vrednosti projekta.

Za tiste, ki se z gradnjo srečujejo prvič, se postopek načrtovanja lahko hitro zazdi kot nepregleden labirint pol slepih rokavov in birokratskih preprek. Naš cilj je, da smo vam pri tem v pomoč in vas brezskrbno popeljemo skozi vse faze projekta. Za lažjo orientacijo si preberite spodnji seznam kot ga predpisuje slovenska zakonodaja.

Seznam projektne dokumentacije:

Idejna zasnova/Idejni projekt – IDZ/IDP
Začne se s pogovorom z vami kjer nam predstavite vaše potrebe in želje. Ogledamo si lokacijo in preučimo veljavne predpise. Na podlagi tega določimo velikost, vsebino in tehnično zahtevnost projekta, zasnujemo obliko in umestitev zgradbe na lokaciji, določimo razporeditev in velikosti prostorov ter predlagamo zunanji izgled. Sledi izbor najbolj primernega tipa konstrukcije – opečna, armiranobetonska, lesena, jeklena – da zagotovimo čim bolj ekonomično porabo materiala in skladnost s predpisi.
Inteligentno zasnovan idejni projekt je osnova na kateri lahko zgradimo vse nadaljnje faze dokumentacije brez zamudnih naknadnih sprememb in popravkov. Obenem nam natančno izdelan IDP omogoča, da že v samem začetku ocenimo vrednost investicije in vam tako zagotovimo tudi finančni nadzor nad projektom.

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje – DGD
V tej fazi pripravimo vso dokumentacijo, ki jo zakonodaja zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izpolnjevanje obrazcev in usklajevanje z organi urejanja prostora je postopek, ki poleg časa zahteva podrobno poznavanje zakonodaje in obilico izkušenj. Od pridobivanja projektnih pogojev in mnenj, geodetskega posnetka, raznih poročil (geomehansko, vodno…) do priprave vodilne mape in načrtov za vlogo na upravno enoto.

Projekt za izvedbo – PZI
Na osnovi pridobljenega veljavnega gradbenega dovoljenja se projekt nadgradi za vsemi podatki, ki so potrebni za izvedbo. Določijo se materiali in končne obdelave površin, zasnujejo se vse potrebne elektro in strojne instalacije ter statika, izbere se stavbno pohištvo, kritina, določijo se detajli. Na osnovi tega, se izdelajo popisi gradbenih, obrtniških in inštalaterskih del. Izračunajo se končne količine porabe materiala, čas izvedbe in končna cena objekta.
V tej fazi se pripravijo tudi vsi morebitni elaborati, ki jih zahtevajo predpisi – elaborat gradbene akustike in fizike, elaborat požarne varnosti…

Projekt izvedenih del – PID
Po zaključeni gradnji in pred tehničnim prevzemom objekta se v dokumentacijo PZI vnesejo vse morebitne spremembe, ki so nastale tekom izvedbe. Z dokumentacijo PID lahko nato opravite tehnični pregled objekta in pridobite uporabno dovoljenje.

DOŽIVITE VAŠ OBJEKT ŽE PRED GRADNJO

Gradnja vašega sanjskega doma predstavlja tudi mnogo odločitev o izbiri materialov, barv, izbiri pohištva… V podjetju Semago vam pripravimo 3D modele, vizualizacije, virtualne sprehode s pomočjo VR naprave Oculus Rift in 360° panorame na podlagi katerih je odločitev o končnem izdelku mnogo lažja.