KAMNITI ZID

KRAJ

Belca

LETO IZVEDBE

2019

TIP OBJEKTA

Infrastrukturni

INVESTITOR

Ažman d.o.o.

OPIS DELA

PODOBNI PROJEKTI