CERKEV SV. ANDREJA

KRAJ

Tržič

LETO IZVEDBE

2011

TIP OBJEKTA

Sakralni

INVESTITOR

Župnija Tržič

OPIS DELA

Izvedla se je prenova fasade in kritine zvonika.

Izvedba del je bila logistično zelo zahtevna saj cerkev stoji tik ob glavni cesti, ki smo jo lahko le minimalno uporabili za postavitev gradbenega odra. Ves transport materialov je moral potekati sprotno, kajti na sami lokaciji ni bilo možno začasno skladiščenje.

Izvedlo se je struganje obstoječih odstopajočih plasti ometov ter opleskov, reprofilacija z mikroarmiranimi ojačitvenimi maltami ter končni oplesk. Vsa kleparska dela na zvoniku so bila izvedena po obstoječem vzoru.

Dela so potekala z upoštevanjem zahtev podanih s strani ZVKD.

PODOBNI PROJEKTI