PROJEKTI

NAJ VAS PREPRIČAJO NAŠE REFERENCE

IZBRANI PROJEKTI

REFERENCE

2020

 • Razna gradbena dela Astech d.o.o.
 • Izgradnja poslovnega objekta MAK5
 • Sojni d.o.o. – Novogradnja opornega zidu z dostopnimi platoji
 • Redno izvajanje del za Telemach d.o.o.
 • A1 nepremičnine d.o.o.
 • Sanacija strojnice HE Rudno GE
 • Gradnja stanovanjske hiše ANFIL
 • Izvedba gradbenih del na poslovnem objektu Hubat
 • Izvedba točkovnih temeljev in ureditev okolice AH REAL
 • Izvedba zemeljskih del, kabelske kanalizacije ter kabliranje -železnica
 • Preureditev salona in zunanjosti-po dokumentaciji Kivo za projekt Citroen
 • Izvedba talne plošče stanovanjske hiše G
 • Investicijska in redna vzdrževalna dela na objektu PC FENIKS
 • Gradnja prizidka in delna prenova objekta tehnični pregledi Primskovo
 • Izgradnja stanovanjske hiše SK
 • Izdelava poslovnih prostorov Cablex
 • Premik kapelice v Prašah – GGD
 • Nadgradnja glavne železniške proge št.20 Ljubljana-Jesenice, na odseku Kranj-Podnart in Podnart-Lesce-Bled
 • Zimsko vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin
 • Nadgradnja glavne železniške proge št.20 Ljubljana-Jesenice, na odseku Kranj-Podnart, Obnova objekta Enp
 • Nadgradnja glavne železniške proge št.20 Ljubljana-Jesenice, na odseku Kranj-Podnart

2021

 • Nadgradnja glavne železniške proge št.20 Ljubljana-Jesenice, na odseku Kranj-Podnart
 • Izvedba gradbenih del na objektu Turistični objekt ALP, Srednji Vrh
 • Dokončanje objekta VILA PAVLINA v Kranjski Gori
 • Rekonstrukcija objekta v Žireh
 • Gradnja dvostanovanjskega objekta z apartmajema ter gradnja garaže
 • Sanacija pretakališča Toluena
 • Izgradnja dveh objektov v armirano betonski izvedbi-klet temeljenjem ter z zunanjo ureditvijo
 • Dobava in vgradnja dvigala v poslovnem objektu 
 • Novogradnja enostanovanjske hiše GR
 • Adaptacija mansarde AZ
 • Ureditev dodatnih parkirnih mest – Dom dr. Janka Benedika Radovljica
 • Izvedba gradbenih del na objektu novega črpališča
 • Prenova obstoječih proizvodnih prostorov
 • Energetska sanacija Koče pri izviru Soče
 • Enodružinski hiši Podrožniška pot – objekt A in objekt B
 • Adapcija stanovanjske hiše MMH
 • Izvedba konstrukcijskih ojačitev v objektu dunajski kristali
 • Izvedba gradbeno obrtniških del za izvedbo stopnice v Kopru
 • Gradbena dela – prestavitev kapelice
 • Energetska sanacija Koče pri izviru Soče
 • Vodohran Alpina
 • Izvedba stanovanjske hiše (do strehe)
 • Izgradnja prizidka
 • Gradnja dvostanovanjskega objekta z apartmajema ter gradnja garaže v Ribnem pri Bledu
 • Obnova objekta ENP Žirovnica
 • Investicijsko vzdrževanje VH Popovo
 • Prestavitev kapelice v Lužah
 • Vzdrževalna dela počitniške hišice v Podkorenu
 • Adaptacija stanovanjske hiše v Kamni Gorici
 • Izdelava talnih plošč in izvedba kanalizacije za naselje vrstnih hiš v Šenčurju
 • Sanacija strehe v Ljubljani
 • Prestavitev stolpnega znamenja Prebačevo
 • Predelave kora za potrebe vgradnje orgel v Špitalski cerkvi v Škofji Loki

2019

 • Sanacija kapelice v Dolini Jelendol
 • Gradbena dela – oporni zid 2 na deponiji Kovor
 • Gradnja apartmajskih objektov na Bledu
 • Gradbena dela na MHE Borovlje
 • Gradnja apartmajev Aparthotel v Kranjski Gori
 • BVO Jesenice
 • Adapacija prostorov v Ljubljani v Cityparku
 • Adaptacija kuhinje Delamaris
 • Prenova strojnih instalacij Kare Kranj
 • Izgradnja priključka fekalne kanalizacije in el.priključka za opremaljanje območja glamping v Bistrici
 • Vzdrževalna dela v avtosalonu v prodajnem prostoru Labore
 • Izgradnja vodovoda Betel, Golica
 • Gradnja poslovnega objekta Semago
 • Don don d.o.o. – GO dela v poslovnem objektu v Kranju
 • Iskra d.o.o. – Zamenjava oljnega lovilca v poslovnem objektu
 • E.P.S. d.o.o. – Izgradnja poslovno skladiščno poslovnega objekta v Vodicah
 • Gradnja stanovanjske hiše v Vogah
 • Prenova tlaka in instalacij v kletnih prostorih DZ, Ljubljana
 • Dobava in montaža stavbnega pohištva v Vrtcu Brezje
 • Celovita energetska obnova objekta Vrtec Deteljica Tržič
 • Ureditev parkirišča Mlaka Tržič
 • Gradnja dvostanovanjskega objekta z apartmajema ter gradnja garaže na Bledu
 • Izgradnja hranilnika električne energije v RTP Jeklarna 2 na Koroški Beli
 • Izgradnja kmetijskega objekta za potrebe skladiščenja na kmetiji
 • Dograditev in prenova dnevnega varstva v domu upokojencev Kranj
 • Gradnja stanovanjske hiše na Bledu
 • Gradnje kletne etaže stanovanjske hiše v Povljah
 • Preplastitev voziščne konstrukcije na AC Brezje
 • Energetska sanacija dela fasade južnega trakta ZD Tržič
 • Strabag d.o.o. – Obnova glavne cesta -2.faza, izvedba ograjnega zidu
 • Prenova C oddelka in dežurnih sob v Psihiatrični bolnišnici Begunje
 • Ojačitev betonov v DM Kranj
 • MRP Knauf in MRP Škofja Loka
 • Izvedba alu fasade in oken na projektu »Povečava objekta Difa v Škofji Loki«.

2018

 • Gradbeno obrtniška in instalacijska dela na objektu CUDV Radovljica
 • Gradbeno obrtniška dela v mesecu oktobru 2017, I. začasna situacija
 • Prenova dela kleti v ZD Bled
 • Izgradnja priključka fekalne kanalizacije in električnega priključka za opremljanje območja Glamping v Bistrici pri Tržiču (delež občine pri gradnji po skupni trasi)
 • Gradbeno obrniška dela na Elanu
 • Ureditev metadonske ambulante v ZD Jesenice
 • Novogradnja apartmajskega objekta do III.faze
 • Razna dela Kvibo
 • Geoinvest d.o.o. – Izdelava AB vezne grede
 • Hennlich d.o.o. – Obnova poslovnih prostorov v Kranju
 • Gradnja hale na objektu Difa v Škofji Loki
 • Dozidava in rekonstrukcija Gasilskega doma Bistrica pri Tržiču
 • Gradnja zimskega vrtu na Domu upokojencev Kranj
 • Izvedba gradbenih del Spar Bled
 • LTH Castings – Temelj stroja in talna plošča
 • Dela na hodniku gimnazije Kranj
 • Rekonstrukcija in obnovitvena dela na javnih cestah na območju BPT in križišča Sokolnica
 • GOI dela za zamenjavo cevi na TR 2 v Ljubljani
 • Postavitev montažne hale ob objektu Contitech – objekt B
 • GO dela na objektu Mesarstvo Oblak
 • Energetska sanacija Gimnazija Kranj
 • Elan – obnova garderob in druga dela
 • Izgradnja košarkaškega igrišča Bistrica

2017

 • Izdelava Alu strukturne fasade in steklenih predelnih sten Gorenjska banka Radovljica
 • Gradnja Penziona Vandot
 • Celovita energetska sanacija Gimnazija Kranj
 • Obnova pomožnega objekta in izgradnja hladilnega prostora na pokopališču Tržič
 • Dom upokojencev Kranj – Obnova kletnih prostorov
 • Izgradnja medetažne konstrukcije za poslovni prostor “Siemens Healthcare” v PC Feniks na Letališki cesta 29 C v Ljubljani
 • Izvedba investicijsko vzdrževalna del, del z električnimi inštalacijami in električno opremo ter del s strojnimi inštalacijami v poslovnih prostorih na Delavski ulici 1, 4270 Jesenice
 • Sanacija tlakov v učilnicah v prvem nadstropju v Gimnaziji Kranj
 • Nadgradnja planinskih domov Kofce, Zelenica, Dom pod Storžičem
 • Izvedba gradbeno obrtniških del na objektu Ustavno sodišče Ljubljana
 • UGL d.o.o. – Izvedba rušenja nosilnih sten ter izdelava novih AB nosilnih konsktrukcijskih elementov
 • Izvedba nujnih del pri obnovi poslovnih prostorov OE Kranj v Dijaškem in študentskem domu Kranj na naslovu Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj

2016

 • Sanacija Mežnarije Jezersko
 • Gradbeno obrtniška dela na študentskih domovih Rožna Dolina, Gerbičeva in Topniška v Ljubljani
 • Izvedba gradbenih na stanovanjski hiši na Drulovki pri Kranju
 • Mežnarija Jezersko – Gradbena in obrtniška dela 
 • Dom dr. Janka Benedika Radovljica – Dozidava teras ob traktu A in prenova 4.nadstropja trakta A -2. faza
 • Gradbeno obrtniška dela na študentskih domovih Rožna Dolina, Gerbičeva in Topniška Ljubljana
 • Ureditev kleti trakta 4 in izvedba zunanje ureditve Dom upokojencev Kranj
 • Izvedba investicijsko -vzdrževalnih del – I.faza na objektu Indramat elektromotorji (BOSCH) v Škofji Loki
 • Izvedba strojnih instalacij in gradbenih del po popisu za prenovo sanitarij na NLB TR2 in NLB PE Kranj
 • Izvedba sanacije zamakanja Dunajska vertikala
 • Izvedba zunanje ureditve Pizzeria Dolhar
 • Adaptacija poslovnih prostorov Senčila Bled
 • Tovorna rampa/klančina pred vhodom v blok na Štefanovi 15, 1000 Ljubljana
 • Izvedba prizidka ob obstoječem poslovnem objektu Mitja Švegelj s.p.
 • Adaptacija sanitarij Oš Bistrica
 • Prenova sanitarij v poslovni stavbi Difa d.o.o.
 • Izvedba sanacijskih del in konstrukcijskih ojačitev pripoglobitvi kleti na delu objekta v Gimnaziji Kran
 • Izvedba dokončanje del na objektu Vila A Tržič
 • Rekonstrukcija, nadzidava in prizidava enostanovanjske hiše v Domžalah
 • Gradbeno obrtniška dela na objektu “Državni zbor”
 • Zunanja ureditev okoli poslovnega objekta Zalog, Goriče
 • Ureditev prehoda v Psihiatrični bolnišnici Begunje

2015

 • Gradnja sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije v naseljih Hotemaže,Luže in Visoko za GGD, d.d.
 • Nadzidava avtopralnice Žepič, Tržič
 • Dozidava teras ob traktu A in prenova 4.nadstropja trakta A – I..faza
 • Izvedba gradbenih del na gospodarskem poslopju na Suhi pri Predosljah
 • Obnova jedilnice v poslovni stavbi Elan d.o.o.
 • Izvedba gradbenih del dokončanja infrastrukture in za izgradnjo dovozne ceste v Ratečah za Raiffeisen Leasing d.o.o.
 • Zamenjava oken v poslovni stavbe Gorenjske banke, d.d., Kranj
 • Zamenjava talnih oblog v 1. in 2. nadstropju trakta 2 v Domu upokojencev Kranj
 • Gradbeno obrtniška dela v vrtcu Janina v Kranju
 • Predelava kuhinje Sodexo v Ljubljani
 • Izdelava vodohrana Vetrno v Tržiču
 • Menjava oken in fasade OŠ Bistrica
 • Prenova Eurospin poslovalnice na Jesenicah
 • Izvedbe sanacija tlaka v prostorih Mercator IP v Naklem
 • Gradnja ruske kapele na pokopališču v Celovcu
 • Izdelava zalogovnika Senčila Bled
 • Izdelava prezračevalnega sistema v Sokolnici Tržič
 • Dozidava teras ob traktu A in prenova 4. nadstropja trakta A – II.faza
 • Dokončanje prenove 2.a nadstropja na Domu dr. Janka Benedika Radovljica
 • Dokončanje prenove 1.a nadstropja na Domu dr. Janka Benedika Radovljica
 • Adaptacija vrtca Kekec v Kranju
 • Gradnja več stanovanjskih hiš

2014

 • Sanacijska dela na objektu konjeniškega centra Brdo
 • Gradbena in obrtniško zaključna dela na objektu OŠ Predoslje
 • Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ center
 • Nadaljevanje prenove interierjev, oken in vrat v enoti Mojca za sklop a+b+c+d
 • Sanacija prostorov Uprave v enoti Mojca
 • Ureditev objekta “Balant” za potrebe skladišča kemije Merkur
 • Izvedba temeljev in tampona pri gradnji objekta Poslovni prizidek – tlačno livarstvo, obdelava ulitkov Lokainženiring d.o.o.
 • Energetska sanacija fasade, terase in strehe večstanovanjskega objekta v Škofji Loki
 • Rekonstrukicja dveh varovanih oddelkov ter kleti trakta 5 v Domu upokojencev Kranj
 • Gradnja osebnega dvigala v Domu upokojencev Kranj

2013

 •  Ureditev turističnega objekta – na mestu obstoječe preužitkarske hiše – kmetija Šenkova domačija
 • Prenova interierjev, oken in vrat v enoti Mojca za sklop a+b+c+d
 • Rekonstrukcija Sokolnice v Tržiču
 • Prenova kopalnic, enoposteljnih in dvoposteljnih sob v Domu upokojencev Kranj
 • Energetska sanacija v Domu upokojencev Kranj
 • Adaptacija poslovalnic Gorenjske banke ( Bled, Jesenice, Kranj)
 • Vetrolov OŠ Križe
 • Adaptacija stanovanjskih objektov
 • Izvedba metodonskega oddelka v ZD Kranj
 • Sanacija tlaka Lavrica
 • Adaptacija avtomehanične delavnice Peneti v Škofji Loki

2012

 • Prenova delavnice na Trati v Šk.Loki
 • Izgradnja info točke na železniški postaji Kranj
 • GO dela na poslovno stanovovanjskem objektu Karnion
 • Izgradnja hleva Žeje
 • Izdelava kletne etaže v Podbrezjah
 • Protipotresna sanacija OŠ Mengeš
 • Adaptacijska dela v laboratoriju Lotrič
 • Adaptacija poslovalnic Gorenjska banka
 • Adaptacija na objektu Gostilna išče šefa
 • Rekonstrukcija hiše, nadstrešek in zunanja ureditev  st.hiše v Radovljici
 • Projekt – dobava in montaža čistilnega stroja
 • Opravljena gradbena dela na objektu  Telovadnica in igrišče v skakalnem centru Sebenje
 • Menjava stavbnega pohištva – Mestna občina Kranj
2011
 • Izgradnja poslovno stanovanjske hiše
 • Gradnja stanovanjske hiše z dvema apartmajema v Lešah
 • Izgradnja kotlovnice Remont Kranj
 • Adaptacija poslovnih prostorov Citroen
 • Prenova stanovanjskega objekta Tržič
 • Prednova tlaka v kuhinji – Dom Petra Uzarja
 • Prenova ZD Kranj – obnova DMD in hodnika
 • Prenova fasade – Cerkev Sv. Andreja v Tržiču
 • Gradbena in sanacijska dela – Grad Kieselstein
 • Gradbeno obrtniška dela na objektu Gorenjska banka, PE Bistrica pri Tržiču
 • Ureditev orodjarne
 • Izgraditev avtomehanične delavnice
 • Zamenjava radiatorskih ventilov – Dom upokojencev Kranj
 • Obnova vratarnice Preska
 • Gradbena dela in zunanja ureditev na objektu Zuja d.o.o.
 • Gradbena dela pri cerkvi Sv.Križa v Križah pri Tržiču
2010:
 • Gradbeno obrtniška dela pri prenovi objekta bivših Gorenjskih oblačil- Kranj
 • Obnova fasade knižnjice Tržič
 • Izvedbo fasade Migi d.o.o.
 • Izgradnja bazena v Lescah
 • Zamenjava oken oddelka v OŠ Bistrica
 • Adaptacija stanovanjske hiše na Cegelnici, Naklo
 • Gradbena dela in zunanja ureditev stanovanjske hiše v Kamniku
 • Gradbena dela in zunanja ureditev stanovanjske hiše v Tržiču
 • Prenovo stanovanjskega objekta Vila A, Tržič
 • Preureditev pošte Gorje
 • Prestavitev spomenika borcem in žrtvam NOB v Križah
 • Adaptacijo pisarn v MNZ Jožeta Jame, Ljubljana
 • Sanacija tlaka prehoda pri  ZD Tržič
 • Gradbena dela in zunanja ureditev Zuja d.o.o., Meja
 • Prenova stanovanjske hiše na Brezjah
 • Prenova posameznih prostorov v Psihiatrični bolnišnici Begunje
 • Fasaderska dela v OŠ Žirovnica
 • Gradbena dela Snaga Ljubljana
 • Gradnja stanovanjskih hiš v Lešah
 • Gradnja posestva na Veternem
 • Izdelava opornega zidu ter ojačitev obstoječega opornega zidu v Križah
 • Sanacija plazovitega terena ter izgradnja opornega zidu-Javornik
 • Gradnja kletne etaže – Križ pri Komenda
 

2009

 • Rekonstrukcija Kumerdejeve hiše, Bled
 • Gradbena dela pri prenovi  Gorenjske banke Tržič
 • Adaptacija hodnika in ureditev patronažnih prostorov v ZD Tržič
 • Adaptacija CSS Škofja Loka
 • Fasaderska dela v Pristavi, Tržič
 • Prenova delavnice NTT Janškovec, Križe
 • Suhomontažna in tlakarska dela na Upravni enoti Tržič
 • Adaptacija stanovanjske hiše v Rodinah
 • Ureditev terase v vrtcu Ostržek, Golnik
 • Menjava oken v ZD Škofja Loka
 • Ureditev prostorov Rdečega Križa
 • Adaptacija ZPIZ Jesenice
 • Tlakarska dela pri obnovi gasilskega doma v Križah, Tržič
 • Prenova terase v vrtcu Mojca, Kranj
 • Prenova čajne kuhinje v ZD Tržič
 • Gradbena dela v domu starejših občanov Preddvor
 • Sanacija hidroizolacije strehe in del fasade v OŠ Bistrica
 • Rekonstrukcija Kumerdejeve hiše na Bledu
 • Prenova dveh stanovanj v Tržiču
 • Gradnja gospodarskega objekta v Lomu
 • Gradnja podpornega zidu-Britof pri Kranju
 • Prenova Ravnikarjevega spomenika NOB v Goričah
 • Sanacija vlage in temeljenja počitniškega objekta na Vršiču
 • Gradbena in obrtniška dela na stanovanjski hiši v Medvodah
 • Gradbena in obrtniška dela na stanovanjski hiši v Kranju
2008
 • Menjava stavbnega pohištva v večih stanovanjih občine Tržič
 • Izdelava laboratorija patologije v Splošni bolnišnici Jesenice
 • Adaptacija lekarne in kuhinje v Psihiatrični bolnišnici Begunje
 • Gradbena dela v kranjskih vrtcih
 • Fasaderska dela na stanovanjski hiši v Smledniku
 • Gradnja stanovanjske hiše v Kovorju, Tržič
 • Gradnja stanovanjske hiše z gospodarskim delom Zupan, Lom
 • Adaptacija pošte Kranjska Gora
 • Izgradnja stanovanjske hiše v Domžalah
 • Gradbena dela na stanovanjski hiši v Seničnem, Tržič
 • Gradbena dela na stanovanjski hiši Lesce
 • Obnova fasade na bloku v Brdo v Bovcu
 • Obnova podpornega zidu na pokopališču Breznica
 • Izdelava industrijskega tlaka v kovačnici – Tokos d.d.
 • Rekonstrukcija preglednega kanala A1-Remont Kranj d.o.o.
 • Obnova mostu Preddvor
 • Obnova počitniške hiše v Mojstrani
 • Gradbena in obrtniška dela pri izvedbi mrliških vežic v Lešah
 • Podaljšanje preglednega kanala tehničnih pregledov na Laborah
 • Gradnja prizidka stanovanjske hiše v Bistrici pri Tržiču
 • Gradnja stanovanjske hiše v Podljubelju
 • Zunanja ureditev stanovanjske hiše v Želimljah
 • Gradbena dela pri izdelavi mostne tehtnice – Surovina Ljubljana 
2007
 • Gradbena in obrtniška dela pri predelavi objekta Gorenjske banke Kranj v Gorenjski glas
 • Izgradnja poslovno stanovanjskega objekta Migi d.o.o, Tržič
 • Izvedba prenove D in E oddelkov v Psihiatrični bolnišnici Begunje
 • Prenova ambulant v Psihiatrični bolnišnici Begunje
 • Zamenjava oken in prenova fasade kmečke hiše v Križah
 • Gradbena in obrtniška dela pri prenovi Kranjske hiše
 • Ojačitev podpornih zidov na pokopališču v Žirovnici
 • Prizidava zahodnega trakta v Domu Petra Uzarja
 • Obnova fasade in strehe Brodar, Tržič
 • Zunanja ureditev dvorišča med gospodarskimi objekti – kmetija na Suhi
 • Izgradnja skakalnic K-24 in K-12 v Skakalnem centru Sebenje, Tržič
 • Gradbeno obrtniška dela Elan d.o.o., Begunje
 • Ureditev dežurne ambulante v ZD Tržič
 • Gradnja prizidka stanovanjske hiše na Planini pod Golico
 • Prenova fasade stanovanjske hiše v Križah, Tržič
 • Gradnja prizidka stanovanjske hiše v Pristavi
 • Gradnja prizidka stanovanjske hiše v Lomu
 • Sanacija fasade stanovanjske hiše v Kranju
 • Prenova sanitarij v Osnovni šoli Križe
 • Zunanja ureditev okolice stanovanjske hiše v Stražišču
 • Zunanja ureditev okolice stanovanjske hiše v Smledniku
 • Vgradnja protipožarnih vrat v tovarni Yulon v Ljubljani
 • Gradbena dela pri popotresni sanaciji objekta nad Kobaridom
 • Gradbena dela pri izdelavi mostne tehtnice – Surovina Kranj
 • Gradbena dela pri izdelavi mostne tehtnice – Begrad Kranj
2006
 • Adaptacija stanovanja v Dupljah
 • Gradbena in obrtniška dela na stanovanjski hiši v Medvodah
 • Ureditev dvorišča pred Psihiatrično bolnišnico Begunje
 • Gradbena in obrtniška dela na stanovanjski hiši v Pristavi
 • Gradbena in obrtniška dela na stanovanjski hiši v Goričah
 • Izgradnja dveh stanovanjskih hiš v Bistrici pri Tržiču
 • Gradnja garaže v Križah
 • Gradbena in obrtniška dela na stanovanjski hiši v Zvirčah
 • Vzdrževalna dela na Domu Petra Uzarja v Bistrici pri Tržiču
 • Celovita prenova B oddelka v Psihiatrični bolnišnici Begunje
 • Prenova oddelka v ZD Tržič
 • Adaptacija dveh stanovanj v Tržiču
 • Gradbena in obrtniška dela na stanovanjskih hišah v Bizoviku
2005
 • Sanacija temeljev meščanske hiše v Tržiču
 • Izdelava opornih zidov ob lokalni cesti v Kovorju
 • Izdelava opornih zidov ob lokalni cesti v Strahinju
 • Izdelava prizidka poslovni stavbi PGP
 • Sanacija posedanja vogala objekta v Kranju
 • Zunanja ureditev stanovanjske hiše v Brezjah pri Tržiču
 • Prenova šestih sanitarnih enot v Domu Petra Uzarja
 • Prenova treh stanovanj v Kranju
 • Rušenje stare strehe, pozidava mansarde in izvedba nove strehe v Križah
 • Gradnja stanovanjske hiše na Veternem
 • Gradnja stanovanjske hiše v Goričah
 • Gradnja prizidka stanovanjski hiši v Medvodah
2004
 • Prenova stanovanjske hiše v Begunjah
 • Prenova počitniške hiše v turističnem naselju Čatež
 • Adaptacija dveh stanovanj v Tržiču
 • Adaptacija dveh stanovanj v Kranju
 • Izdelava temeljev in temeljne plošče za poslovno halo v Podljubelju